Ben je reeds werkzaam als Ambulanceverpleegkundige of Verpleegkundig centralist en wil je daarnaast een bijdrage leveren aan de verdere professionalisering binnen de ambulancezorg, waarbij je tegelijkertijd je kennis en inzicht verder verruimt?

Dan is deze vacature misschien iets voor jou!

Naast je werk als ambulanceprofessional ga je als regionaal ontwikkelinstructeur/docent samen met je twee collega’s regionale scholingsactiviteiten ontwikkelen voor de medewerkers van de RAVHM. Dit zijn onze ambulancechauffeurs, ambulanceverpleegkundigen, zorgambulancebegeleiders, verpleegkundig centralisten intake, uitgiftecentralisten en de collega’s in opleiding.

Voorbeelden van concrete taken

Je…

  • creëert en faciliteert voorzieningen voor onze instructeurs zodat zij de regionale scholingsactiviteiten didactisch verantwoord uit kunnen voeren
  • besteedt aandacht aan het coachen, instrueren en informeren van onze instructeurs evenals het monitoren van de resultaten
  • werkt binnen de vastgestelde randvoorwaarden, opleidingsnoodzaak en behoefte van de organisatie en stemt de personele inzet, financiële middelen, materiaal, methoden en leermiddelen hierop af
  • werkt planmatig, bent creatief, proactief en flexibel
  • je neemt deel aan overleg met o.a. instructeurs, ontwikkelinstructeurs, O&O, MMA en ROC
  • denkt mee over opleidingskundige zaken en vraagstukken
  • kunt ook als instructeur worden ingedeeld.

Je legt verantwoording af en rapporteert aan de Regionaal Opleidingscoördinator(ROC).

 Waar ga je werken?

Regio Hollands Midden telt 19 gemeenten met in totaal 770.000 inwoners. De regio bestrijkt de Bollenstreek, Leiden en omstreken, Alphen aan den Rijn en Gouda en omstreken. De RAV Hollands Midden heeft 250 medewerkers in dienst. De 31 ambulances rijden jaarlijks 60.000 ritten. De helft hiervan is spoedvervoer. De sfeer bij ons is vriendelijk en open. De medewerkers zijn ambitieus. Bij RAV Hollands Midden zijn het wagenpark, de materialen waarmee we werken en de opleidingen van hoge kwaliteit.


Wie zoeken we?

Je bent een gediplomeerde- en BIG geregistreerde Ambulanceverpleegkundige of Verpleegkundig centralist en werkt minimaal 8 en maximaal 24 uur per week in deze functie
Je beschikt over een afgeronde opleidingskundige, onderwijskundige- of docentenopleiding.

Competenties

Je vindt het een uitdaging om voor collega’s interessante lesprogramma’s te ontwikkelen die bijdragen aan het (verder) ontwikkelen van hun competenties. Je maakt op creatieve wijze gebruik van diverse werkvormen, middelen en materialen en zorgt voor een veilige leeromgeving. Je bent op de hoogte van de professionele standaarden en bent bereid om de bij- en nascholingsactiviteiten voor regionaal (ontwikkel)instructeurs te volgen.

Salaris

De aanstelling vindt plaats volgens de CAO Ambulancezorg. De uren die je als regionaal ontwikkelinstructeur werkzaam bent, worden uitbetaald in functieschaal 10 trede 11 (max).

Goede arbeidsvoorwaarden

Wanneer je bij ons in dienst komt, zorgen we goed voor je. Naast de gebruikelijke arbeidsvoorwaarden, organiseren we bijvoorbeeld meerdere keren per jaar leuke evenementen als BBQ’s, het Sinterklaasfeest en de nieuwjaarsborrel.

Verlofaanspraken

De verlofaanspraken waar je recht op hebt, bedragen voor een ambtenaar met een 36-urige baan 172 vakantie-uren per kalenderjaar. Dit zijn 144 wettelijke vakantie-uren en 28 bovenwettelijke vakantie-uren. We kennen ook een PLB (Persoonlijk levensfase budget): dit zijn 35 uren per jaar.

Cafetariamodel

Het cafetariamodel biedt de mogelijkheid om, voor zover de bedrijfsvoering het toelaat, een aantal verlofuren, het vakantiegeld of de eindejaarsuitkering fiscaal vriendelijk te laten verrekenen. Het cafetariamodel biedt de volgende mogelijkheden:

een fiets met verzekering en accessoires
het kopen of verkopen van vakantie-uren
extra reisvergoeding woon-werkverkeer
extra vergoeding voor functie gerelateerde studies, vakliteratuur, kosten vakbond of beroepsvereniging

Zorgverzekering

Je kunt zelf kiezen bij wie je je zorgverzekering wilt afsluiten. Er is een collectief contract afgesloten met IZA Zorgverzekeraar N.V. Dankzij dit contract krijg je korting op basis- en aanvullende verzekeringen. Ook bij Zorg- en Zekerheid ontvang je een collectiviteitskorting van 10%.

Medewerkers die onder de CAO ambulancezorg vallen ontvangen bovendien een werkgeversbijdrage van € 296,- of € 168,- bruto per jaar als men een aanvullende verzekering heeft (bedrag is afhankelijk van je salaris).

Pensioenverzekering
RAV Hollands Midden is voor de pensioenverzekering aangesloten bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Het ABP kent onder meer een uitkering bij geheel of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en het ouderdomspensioen.

Salarisbetaling

Maandelijks wordt het salaris rond de 25e van de maand overgemaakt.

Sollicitatietraject

Om te bepalen of jij geschikt bent voor het werken als ontwikkelinstructeur, voeren we onder andere een persoonlijk gesprek en maak je een assessment. Ook ga je een dienst mee om de sfeer te proeven en het werk van dichtbij mee te maken. Voordat je aangesteld kunt worden moet je een Verklaring Omtrent het Gedrag overleggen en wordt er door de afdeling P&O in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen Zorg (WkkgZ) een referentiecheck verricht bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Dit heet vergewisplicht. Er vindt ook een aanstellingskeuring plaats.

Informatie

Je kan reageren op deze vacature tot 1 september 2018.

Voor nadere informatie over de vacature van regionaal ontwikkelinstructeur-docent kun je contact opnemen met Ada Vogelaar, regionaal opleidingscoördinator, telefoonnummer 071-573 00 73

 

Ja, ik wil deze baan