De RAV Hollands Midden is een van de Resultaat Verantwoordelijke Eenheden van HECHT, de organisatie in de regio Hollands Midden die zich inzet voor een beter leven in de regio. Alles wat HECHT doet moet leiden tot verbetering van de kwaliteit van leven in de regio, het moet leiden tot meer positief ervaren gezondheid en  tot meer veiligheid en meer kansen.

 

De Regionale Ambulancevoorziening Hollands Midden

Bij de RAV Hollands Midden werken 250 medewerkers in de rijdende dienst vanuit de standplaatsen Leiden, Alphen aan den Rijn en Gouda. Daarnaast zijn er zo’n 30 medewerkers werkzaam op de Meldkamer en ongeveer 30 medewerkers voor ondersteunende afdelingen zoals: kwaliteit, medische ondersteuning, roosterplanning, scholing, personeel en organisatie, beleid- en beleidsontwikkeling etc. Zij leveren allemaal een bijdrage aan het verlenen van goede ambulancezorg in de regio Hollands Midden.

 

Vanwege het aanvaarden van een functie buiten Hecht zijn wij op zoek naar een

 

Algemeen Manager
(RvE Manager)

Portefeuille zorgzaken

36  uur per week

Standplaats: Leiden

 

Wat ga je doen?

De functie RVE-manager wordt in duo-vorm vervuld. De RVE-managers vormen samen het MT RAVHM en worden daarbij ondersteund door de medisch manager, de sectorcontroller en de senior beleidsadviseur. Het duo RVE-managers werkt met een portefeuilleverdeling, maar draagt gezamenlijk de integrale verantwoording voor de prestaties en resultaten van de RVE RAVHM en kan elkaar onderling vervangen.

De RVE-managers ontvangen hiërarchisch leiding van de tweehoofdige directie van Hecht. De RVE-managers vertegenwoordigen de directie van Hecht in het kader van de WMCZ en de WOR.

Je taken als portefeuillehouder zorgzaken zijn onder meer:

  • Het leiding geven aan de locatiehoofden van de rijdienst en indirect aan de medewerkers van de rijdienst.
  • Het samen met de Medisch Manager Ambulancezorg leiding geven aan het Medisch Stafbureau
  • Het vertegenwoordigen van de RAVHM in het bestuurlijk ROAZ en andere bestuurlijke/strategische overleggen binnen de acute zorg keten

Als Duo is daarnaast je taak onder andere:

  • Het leveren van een bijdrage aan het strategische beleid van HECHT en het vertalen van dit beleid in de koers voor de RAV;
  • Het volgen van relevante ontwikkeling, het signaleren van kansen en vandaaruit de zorgverlening verbeteren;
  • Het maken van budget en prestatieafspraken met de regionaal preferente zorgverzekeraars
  • Budgetverantwoordelijk voor het budget van de RAVHM (30M)

 

Wat verwachten wij

Natuurlijk hopen we dat je een fijne collega bent waarmee het prettig en soepel samenwerken is. We verwachten dat je regulier en onder druk op een heldere en begripvolle wijze kunt communiceren waarbij je heldere lijnen uitzet. Daartoe neem je zelfstandig besluiten binnen het aan jou gegeven mandaat. Je vindt hierbij een gezonde balans tussen menselijkheid en zakelijkheid.

Qua kennis verwachten we bedrijfskundig inzicht op academisch niveau aangevuld met ruime managementervaring. Je hebt kennis van de ontwikkelingen binnen de (acute) gezondheidszorg en van relevante wet- en regelgeving.

Omdat aan de functie een piketregeling gekoppeld is, verwachten we van je dat je binnen 1 uur na oproep in het midden van onze regio (Alphen aan den Rijn) kunt zijn.

 

Wat mag jij verwachten

De aanstelling vindt plaats volgens de CAO Ambulancezorg. De functie is voorlopig ingeschaald in FWG schaal 70, definitieve inschaling vindt nog plaats.

Het gaat om een dienstverband van 36  uur per week. We stimuleren hybride werken waarbij je gedeeltelijk thuis kunt werken. Faciliteiten worden hiervoor verstrekt.  Wij bieden een arbeidsovereenkomst voor één jaar. Bij goed functioneren wordt de arbeidsovereenkomst daarna omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.


Inlichtingen en procedure

Ben je geïnteresseerd in deze functie en voldoe je aan de functie-eisen? Dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren. Na aanstelling wordt je een ontwikkelassessment aangeboden op basis waarvan je ontwikkeldoelen afspreekt met de directie

De vacature wordt zowel in- als extern uitgezet. Bij gebleken geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang bij plaatsing.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Dennis Christmas, Algemeen Directeur Hecht

tel.nr. 088-3083772 of per e-mail: DChristmas@rdoghm.nl

 

Je schriftelijke sollicitatie kun je onder vermelding van vacaturenummer 141 mailen naar: vacatures@rdoghm.nl

 

Ja, ik wil deze baan Informatiepakket aanvragen