De zorgambulancebegeleider vormt samen met de ambulancechauffeur het team op de zorgambulance en deze wordt ingezet bij laagcomplex vervoer. Dit is gepland vervoer van patiënten die op dat moment geen acute medische zorg nodig hebben

Voorbeelden van concrete taken

Je…

Organiseert en coördineert de zorg aan de patiënt tijdens vervoer
Bespreekt met de ambulancechauffeur de wijze van vervoer en de te volgen werkwijze
Registreert de persoonlijke gegevens van de patiënt en rapporteert over de aard van de klachten en handelingen die zijn verricht.
Draagt zorg voor de overdracht van de patiënt en zijn medische gegevens aan de ketenpartners

 Waar ga je werken?

Regio Hollands Midden telt 19 gemeenten met in totaal 770.000 inwoners. De regio bestrijkt de Bollenstreek, Leiden en omstreken, Alphen aan den Rijn en Gouda en omstreken. De RAV Hollands Midden heeft 250 medewerkers in dienst. De 31 ambulances rijden jaarlijks 60.000 ritten. De helft hiervan is spoedvervoer. De sfeer bij ons is vriendelijk en open. De medewerkers zijn ambitieus. Bij RAV Hollands Midden zijn het wagenpark, de materialen waarmee we werken en de opleidingen van hoge kwaliteit.Wie zoeken we?

Je hebt een diploma Verpleegkundige niveau 4
Bij voorkeur heb je ervaring in de klinische en/of thuiszorg
Je bent in het bezit van een geldig BLS/AED certificaat

Competenties

Je..

Je bent sociaal sterk en hebt een goed inlevingsvermogen
Je bent flexibel en kan goed improviseren
Je bent stabiel, óók onder druk, en je neemt in iedere situatie heldere besluiten

 

Salaris

De aanstelling vindt plaats volgens de CAO Ambulancezorg. Het salaris bedraagt bij aanstelling in de functie van Zorgambulancebegeleider  (Verpleegkundige niveau 4) maximaal € 2.886,– bruto per maand, schaal 7 bij een 36-urige werkweek.

Goede arbeidsvoorwaarden

Wanneer je bij ons in dienst komt, zorgen we goed voor je. Naast de gebruikelijke arbeidsvoorwaarden, organiseren we bijvoorbeeld meerdere keren per jaar leuke evenementen als BBQ’s, het Sinterklaasfeest en de nieuwjaarsborrel.

Verlofaanspraken

De verlofaanspraken waar je recht op hebt, bedragen voor een ambtenaar met een 36-urige baan 172 vakantie-uren per kalenderjaar. Dit zijn 144 wettelijke vakantie-uren en 28 bovenwettelijke vakantie-uren. We kennen ook een PLB (Persoonlijk levensfase budget): dit zijn 35 uren per jaar.

Cafetariamodel

Het cafetariamodel biedt de mogelijkheid om, voor zover de bedrijfsvoering het toelaat, een aantal verlofuren, het vakantiegeld of de eindejaarsuitkering fiscaal vriendelijk te laten verrekenen. Het cafetariamodel biedt de volgende mogelijkheden:

een fiets met verzekering en accessoires
het kopen of verkopen van vakantie-uren
extra reisvergoeding woon-werkverkeer
extra vergoeding voor functie gerelateerde studies, vakliteratuur, kosten vakbond of beroepsvereniging

Zorgverzekering

Je kunt zelf kiezen bij wie je je zorgverzekering wilt afsluiten. Er is een collectief contract afgesloten met IZA Zorgverzekeraar N.V. Dankzij dit contract krijg je korting op basis- en aanvullende verzekeringen. Ook bij Zorg- en Zekerheid ontvang je een collectiviteitskorting van 10%.

Medewerkers die onder de CAO ambulancezorg vallen ontvangen bovendien een werkgeversbijdrage van € 296,- of € 168,- bruto per jaar als men een aanvullende verzekering heeft (bedrag is afhankelijk van je salaris).

Pensioenverzekering

RAV Hollands Midden is voor de pensioenverzekering aangesloten bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Het ABP kent onder meer een uitkering bij geheel of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en het ouderdomspensioen.

Salarisbetaling

Maandelijks wordt het salaris rond de 25e van de maand overgemaakt.

Sollicitatietraject

Om te bepalen of jij geschikt bent voor het werken op de zorgambulance, voeren we onder andere een persoonlijk gesprek en maak je een assessment. Ook rijd je een dienst mee om de sfeer te proeven en het werk van dichtbij mee te maken. Voordat je aangesteld kunt worden moet je een Verklaring Omtrent het Gedrag overleggen en wordt er door de afdeling P&O in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen Zorg (WkkgZ) een referentiecheck verricht bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Dit heet vergewisplicht. Er vindt ook een aanstellingskeuring plaats.

Informatie

Voor nadere informatie over de vacature van Zorgambulancebegeleider kun je contact opnemen met Marthe Cramer, Hoofd operationele dienst, telefoonnummer 06-26780304 of 071-5730040

Ja, ik wil deze baan