Instroomeisen

Tot deze door het CZO (College Zorg Opleidingen) erkende verpleegkundige vervolgopleiding worden studenten toegelaten, die in het bezit zijn van een diploma Verpleegkundige, BIG geregistreerd zijn en tevens in het bezit zijn van een (CZO) diploma Spoedeisende Hulp (SEH), een diploma Intensive Care (IC) of een diploma Coronary Care Unit (CCU) dan wel een diploma Anesthesiemedewerker.

Duur van de opleiding

De opleiding duurt 8 tot 9 maanden (afhankelijk van het startmoment). Het CZO diploma ambulanceverpleegkundige wordt afgegeven als de student heeft voldaan aan de door het CZO vastgestelde minimum opleidingsduur, te weten: 184 theorie-uren (23 lesdagen bij de Academie voor Ambulancezorg) en 925 praktijkuren onder volledige begeleiding (praktisch deel van de opleiding bij de RAV Hollands Midden). Voor verpleegkundigen in het bezit van een CCU diploma duurt de opleiding voor ambulanceverpleegkundige 12 maanden.