Instroomeisen

Tot deze verpleegkundige vervolgopleiding worden studenten toegelaten, die in het bezit zijn van een Diploma Verpleegkundige en BIG geregistreerd zijn.

Duur van de opleiding

Het CZO diploma verpleegkundig centralist wordt pas afgegeven als de student heeft voldaan aan de door het CZO vastgestelde minimum opleidingsduur, te weten: 140 theorie-uren en 645 praktijkuren.