Jouw privacy als sollicitant

De RAV Hollands Midden is onderdeel van de RDOG Hollands Midden (regionale dienst openbare gezondheidszorg). Wij gaan zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om.

Als je bij RAV HM op een vacature solliciteert, dan vragen wij je een aantal persoonlijke gegevens digitaal door te geven op het sollicitatieformulier. Die informatie met bijbehorende documenten worden opgenomen in de administratie van de afdeling Personeelszaken.

 

Doel van verwerking

We gebruiken jouw informatie alleen voor het doel waarvoor we die gegevens nodig hebben: het beoordelen van jouw geschiktheid voor de vacature of werkzaamheden. Alleen functionarissen, bijvoorbeeld de personeelsadviseur of de leden van de sollicitatiecommissie, die bij de sollicitatie betrokken zijn, kunnen jouw gegevens inzien. We verstrekken de informatie nooit aan derden, tenzij dat (wettelijk) noodzakelijk zou zijn.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over jou of die we in verband kunnen brengen met jou. Denk aan je naam, je telefoonnummer, je huidige functie of je e-mailadres.

 

Welke persoonsgegevens verwerken we van je?

We verwerken alle persoonsgegevens die we nodig hebben om goed uitvoering te kunnen geven aan ons wervings- en selectieproces. We willen daarom iets weten van je opleiding en je arbeidsverleden. En wie je bent en waar je woont. Sommige kandidaten melden in hun CV iets over hun privé leven, wat we helemaal niet hoeven te weten. Mocht je iets in je CV hebben opgenomen wat je bij nader inzien liever niet met ons wilt delen, dan mag je ons vragen je CV te verwijderen. Doe je dat niet dan gaan we ervan uit dat je toestemming geeft om ook dergelijke informatie te verwerken. Uiteraard mag je ook altijd een ander CV toesturen, dan gooien we de oude weg.

 

Met wie delen we je persoonsgegevens?

We delen jouw persoonsgegevens alleen met anderen als dat nodig is op grond van een wettelijke aanleiding. Dus de gegevens blijven in beginsel binnen RAV HM.

 

Hoe zorgen we voor je persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens staan opgeslagen in de administratie van de afdeling Personeelszaken (digitale map op beveiligde server en papieren versie in kasten met cijferslot). De toegang hiertoe is geautoriseerd. Toegang tot de papieren versie is voorbehouden aan de medewerkers van de afdeling Personeelszaken; toegang tot de digitale map aan de medewerkers van de afdeling Personeelszaken en de voorzitters van de sollicitatiecommissies. Jouw gegevens worden alleen ingezien door de functionarissen die bij de sollicitatie betrokken zijn. De medewerkers van RAV HM die betrokken zijn bij de sollicitatie behandelen (conform de NVP sollicitatiecode) alle van de sollicitant verkregen informatie vertrouwelijk en zorgvuldig en in alle gevallen wordt de privacy van de sollicitant gerespecteerd.

Er is geen sprake van zogenoemde geautoriseerde besluitvorming; er wordt dus altijd door een functionaris van de RAV HM naar jouw sollicitatie gekeken.

 

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

We bewaren jouw gegevens in onze administratie maximaal vier weken. Als er op dit moment geen geschikte vacatures zijn en je voldoet wel aan de gestelde functie-eisen, maar we willen je gegevens wel graag in portefeuille houden voor toekomstige vacatures, dan doen we dat alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming. We bewaren je gegevens in onze administratie dan maximaal een jaar. Je kunt een eenmaal gegeven toestemming altijd weer intrekken als je op een later moment besluit dat je je persoonlijke gegevens niet meer met RAV HM wilt delen. Dat doe je door een mailtje te sturen naar peno@ravhm.nl. We verwijderen je gegevens dan alsnog zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken.

 

Wil je je gegevens bekijken of aanpassen? Of heb je vragen?

Je hebt op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zelf de zeggenschap over je persoonlijke gegevens. Dat betekent dat je de volgende rechten hebt: recht op inzage, recht op correctie, recht op verwijdering, recht op beperking van de gegevens, recht van verzet, recht van bezwaar, recht om ’vergeten te worden’, recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming, recht op overdracht van je gegevens. Als je van een van deze rechten gebruik wilt maken kun je contact opnemen met de afdeling Personeelszaken (peno@ravhm.nl). Je krijgt dan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, antwoord.

 

Wat doen we als er iets fout gaat met jouw persoonsgegevens (datalek)?

We verwerken jouw persoonsgegevens in digitale systemen die goed beveiligd zijn. We zijn als afdeling Personeelszaken goed doordrongen van jouw privacybelang en gaan daarom terughoudend om met het gebruik van jouw gegevens. Mocht nu per ongeluk iets gebeuren, waardoor jouw persoonsgegevens worden gedeeld met personen die daar geen toegang toe zouden moeten krijgen, dan melden we dat volgens onze Werkwijze Datalekken aan de Functionaris Gegevensbescherming. Deze beoordeelt of het ‘datalek’ zodanig is dat het gemeld moet worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. En of we jou moeten informeren en op welke wijze.

 

Wil je meer weten?

Als je meer wilt weten over de verwerking van jouw sollicitatiegegevens door RAV HM, neem dan contact op met onze beleidsadviseur informatiebeveiliging ( privacy@ravhm.nl )

 

Cookiebeleid RAV Hollands Midden

Om de website van RAV Hollands Midden goed te laten functioneren gebruiken wij cookies. Door gebruik te blijven maken van deze website geef je hiervoor akkoord.

 

Wat zijn cookies?

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.
Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet (zoals Google Analytics), zijn zeer belangrijk. Zonder anonieme input van bezoekers hebben wij geen beeld van het gebruik van de website en hoe we hem kunnen verbeteren.

 

Bij RAV Hollands Midden gebruiken we:

Functionele cookies: Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Analytics cookies: Via Google Analytics worden geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers, zoals jij, de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Wij gebruiken deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting van onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google verstrekt deze informatie ook aan adverteerders om inzicht in de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Wil je niet dat er cookies worden geplaatst? Dan kun je cookies eenvoudig uitzetten via je browser. Hoe je dit moet doen, kun je vinden op de website van de Consumentenbond.

 

Wijzigingen

Het is RAV Hollands Midden toegestaan om van tijd tot tijd dit Privacy- en Cookiebeleid te wijzigen.