Ademweg vrijmaken bij Tracheacanule/-stoma

Omschrijving

 • vrijmaken van ademweg met device

Materialen

 • uitzuigapparatuur
 • uitzuigcatheter
 • water of NaCl 0,9%/Ringerlactaat
 • juiste maat injectiespuit

Werkwijze

Tweedelige tracheacanule: binnen- en buitencanule

Voorbereiding

 • sluit uitzuigcatheter – nog in verpakking – aan op verbindingsslang
 • zet uitzuigapparatuur aan
 • zet zuigkracht op gewenste stand
 • haal uitzuigcatheter uit verpakking

Verrichting

 • patiënt bij voorkeur in halfzittende houding met hoofd iets achterover gebogen
 • fixeer buitencanule met één hand
 • (bij een zilveren canule: schuif het palletje omhoog)
 • (haal de binnencanule (door een kwart slag naar links te draaien) uit de buitencanule)
 • (reinig binnencanule met water of spoelvloeistof)
 • breng uitzuigcatheter, zonder dat het vacuüm erop staat, via buitencanule zo diep als nodig in
 • probeer weerstanden met voorzichtig draaien en manipuleren te omzeilen, forceer catheter er niet doorheen
  trek catheter iets terug als deze diep genoeg is
  zet vacuüm er op, meestal betekent dit de duim op een connector houden
 • trek catheter met een draaiende beweging voorzichtig terug
 • houd het vacuüm niet langer dan 10 – 15 seconden vol
 • (plaats binnencanule terug mits ademweg vrij)
 • (buitencanule niet doorgankelijk, verwijder deze (eerst cuff leegzuigen)
 • (reinig buitencanule met water of spoelvloeistof)
 • (breng uitzuigcatheter, zonder dat het vacuüm er op staat, via tracheastoma tot op diepste punt)
 • (trek catheter iets terug als deze diep genoeg is, zet het vacuüm erop, houd het vacuüm niet langer dan 10 – 15 seconden)
 • (plaats indien mogelijk buiten- en binnencanule terug met een beweging die kromming van de trachea volgt)
 • fixeer buitencanule
 • (terugplaatsing van buitencanule niet mogelijk: stoma-intubatie)

Afronding

 • (inspecteer het secreet op hoeveelheid, aspect en consistentie)

Eéndelige tracheacanule: buitencanule

Voorbereiding

 • sluit uitzuigcatheter – nog in verpakking – aan op verbindingsslang
 • zet uitzuigapparatuur aan
 • zet zuigkracht op gewenste stand
 • fixeer canule met één hand
 • breng uitzuigcatheter, zonder dat het vacuüm er op staat, via canule zo diep als nodig in
 • probeer weerstanden met voorzichtig draaien en manipuleren te omzeilen, forceer catheter er niet doorheen
 • trek catheter iets terug als deze diep genoeg is
  zet het vacuüm er op, meestal betekent dit de duim op een connector houden
 • trek catheter met een draaiende beweging voorzichtig terug
 • houd het vacuüm niet langer dan 10 – 15 seconden vol
 • (canule niet doorgankelijk, verwijder deze (eerst cuff leegzuigen))
 • (reinig canule met water of spoelvloeistof)
 • (breng uitzuigcatheter, zonder dat het vacuüm er op staat, via de tracheastoma tot op het diepste punt)
 • (trek catheter iets terug als deze diep genoeg is, zet het vacuüm er op, houd het vacuüm niet langer dan 10 – 15 seconden)
 • (plaats canule terug met een beweging die kromming van de trachea volgt)
 • fixeer canule
 • (terugplaatsing van de canule niet mogelijk: stoma-intubatie)

Afronding

 • (inspecteer het secreet op hoeveelheid, aspect en consistentie)

Tracheastoma

Voorbereiding

 • sluit uitzuigcatheter – nog in verpakking – aan op verbindingsslang
 • zet uitzuigapparatuur aan
 • zet zuigkracht op gewenste stand
 • haal uitzuigcatheter uit verpakking

Verrichting

 • patiënt bij voorkeur in halfzittende houding met het hoofd iets achterover gebogen
 • breng uitzuigcatheter, zonder dat het vacuüm erop staat, zo diep als nodig in
 • zet het vacuüm er op, meestal betekent dit de duim op een connector houden
 • trek catheter met een draaiende beweging voorzichtig terug
 • houd het vacuüm niet langer dan 10 – 15 seconden vol
 • (stoma nog steeds niet doorgankelijk: stoma-intubatie)

Afronding

 • (inspecteer het secreet op hoeveelheid, aspect en consistentie)

Mogelijke complicaties

 • beschadiging van luchtwegen
 • aspiratie bij braken
 • bradycardie door stimulatie van nervus vagus
 • verhoging van hersendruk

Achtergrondinformatie

 • (spoel uitzuigcatheter tussentijds)
 • vervangen van canule door reservecanule kost minder tijd dan reinigen van verstopte canule, vaak heeft patiënt zelf reservecanule
 • om thoracale onderdruk te voorkomen, geldt als vuistregel:
  het charrièrenummer – Ch – van de catheter is maximaal twee keer de interne diameter – in mm – van de endotracheale tube/tracheacanule