Beademing met masker en ballon

Omschrijving

 • met masker en ballon overnemen of ondersteunen van insufficiënte ademhaling

Materialen

 • juiste maat masker
 • juiste maat beademingsballon
 • zuurstofcilinder
 • (on-demand) verbindingsslang
 • (bacteriefilter)
 • (oropharyngeale airway device)
 • (PEEP ventiel)
 • (opvulmateriaal voor positionering)

Werkwijze

Voorbereiding

 • koppel achtereenvolgens masker, (bacteriefilter), (PEEP ventiel) en ballon
 • sluit zuurstof aan op ballon via verbindingsslang
 • positioneer patient:(volwassene sniffing position; baby/klein kind opvulmateriaal onder schouders)
 • (stel PEEP ventiel in op 5-8 cm H2O)

Verrichting

CE-greep

 • neem plaats achter hoofd van patiënt
 • plaats smalle deel van masker over neus en brede deel op kin
 • plaats duim en wijsvinger op masker
 • plaats overige drie vingers onder onderkaak
 • hef onderkaak iets op terwijl het masker zo stevig en gelijkmatig mogelijk op het gezicht wordt gedrukt
 • knijp in ballon met vrije hand
 • controleer of thorax omhoog komt

Twee personen methode

 • neem plaats achter hoofd van patiënt
 • plaats smalle deel van masker over neus en brede deel op kin
 • plaats wijs- en middelvinger achter hoeken van onderkaak
 • verplaats vervolgens kaak in ventrale richting (jaw thrust)
 • plaats duimen of duimmuizen op masker
 • zorg dat masker zo stevig en gelijkmatig mogelijk op gezicht wordt gedrukt
 • 2e persoon knijpt in ballon
 • controleer of thorax omhoog komt

Afronding

Mogelijke complicaties

 • maagdilatatie door lucht in maag
 • bij wervelletsel: manipulatie CWK
 • (oropharyngeale airway device inbrengen)

Achtergrondinformatie

 • bij onvoldoende resultaat: controleer positie/vulling masker; plaats hoofd omhoog of achterover; inspecteer op corpus alienum; controleer zuurstofdruk