Botnaald inbrengen

Omschrijving

  • verkrijgen van intraossale toegang voor toedienen van medicijnen en/of vocht

Materialen

  • intraossale naald
  • inbrengdevice: elektrisch of manueel
  • desinfectans: alcohol 70%, of chloorhexidine 0,5% opgelost in alcohol 70%
  • 5 of 10 ml injectiespuit
  • infusievloeistof
  • koppelslang
  • fixatiemateriaal
  • (scheermesje)

Werkwijze

Voorbereiding

  • flush koppelslang met infusievloeistof en laat injectiespuit zitten
  • bepaal insteekplaats:

proximale tibia

  • palpeer tuberositas tibiae
  • ga 1-2 cm naar distaal
  • ga 1-2 cm naar mediaal
  • of neem onderzijde patella
  • ga 3 cm naar distaal
  • ga 2 cm naar mediaal

proximale humerus

  • laat patiënt arm voor de buik houden – hoek 90˚ -, elleboog tegen lichaam aan, ontspannen houding
  • palpeer collum chirurgicum humeri door met licht drukkende duim langs arm naar boven te bewegen
  • ga 1 cm naar proximaal

distale tibia

  • palpeer de mediale malleolus
  • ga 3 cm naar proximaal
  • (verwijder overmatige beharing)
  • desinfecteer insteekplaats
  • plaats naald op inbrengdevice

Verrichting

  • zet naald loodrecht op insteekplaats
  • prik eerst naald door huid, tot op het bot
  • kijk of proximale zwarte 5 mm streepje zichtbaar is; indien dit niet meer zichtbaar is, is naald te klein
  • breng naald met device in, totdat de weerstand wegvalt
  • fixeer botnaald manueel
  • flush met infusievloeistof

Afronding

  • fixeer koppelslang

Mogelijke complicaties

  • extravasatie
  • beschadiging epifysairschijf
  • beschading/fractuur bot
  • infectie

Achtergrondinformatie

  • flushen kan (zeer) pijnlijk zijn