Botnaald inbrengen

Omschrijving

 • verkrijgen van intraossale toegang voor toedienen van medicijnen en/of vocht

Materialen

 • intraossale naald
 • inbrengdevice: elektrisch of manueel
 • desinfectans: alcohol 70%, of chloorhexidine 0,5% opgelost in alcohol 70%
 • 5 of 10 ml injectiespuit
 • infusievloeistof
 • koppelslang
 • fixatiemateriaal
 • (scheermesje)

Werkwijze

Voorbereiding

 • flush koppelslang met infusievloeistof en laat injectiespuit zitten
 • bepaal insteekplaats:

proximale tibia

 • palpeer tuberositas tibiae
 • ga 1-2 cm naar distaal
 • ga 1-2 cm naar mediaal
 • of neem onderzijde patella
 • ga 3 cm naar distaal
 • ga 2 cm naar mediaal

proximale humerus

 • laat patiënt arm voor de buik houden – hoek 90˚ -, elleboog tegen lichaam aan, ontspannen houding
 • palpeer collum chirurgicum humeri door met licht drukkende duim langs arm naar boven te bewegen
 • ga 1 cm naar proximaal

distale tibia

 • palpeer de mediale malleolus
 • ga 3 cm naar proximaal
 • (verwijder overmatige beharing)
 • desinfecteer insteekplaats
 • plaats naald op inbrengdevice

Verrichting

 • zet naald loodrecht op insteekplaats
 • prik eerst naald door huid, tot op het bot
 • kijk of proximale zwarte 5 mm streepje zichtbaar is; indien dit niet meer zichtbaar is, is naald te klein
 • breng naald met device in, totdat de weerstand wegvalt
 • fixeer botnaald manueel
 • flush met infusievloeistof

Afronding

 • fixeer koppelslang

Mogelijke complicaties

 • extravasatie
 • beschadiging epifysairschijf
 • beschading/fractuur bot
 • infectie

Achtergrondinformatie

 • flushen kan (zeer) pijnlijk zijn