Cardioverteren

Omschrijving

 • cardioverteren met device

Materialen

 • device met mogelijkheid tot cardioverteren

Werkwijze

Voorbereiding

 • (ontbloot bovenlichaam van patiënt)
 • plaats defibrillatorpads (en 4-leads elektrodenkabel) conform verrichting ‘hartritme bepalen’
 • (kies afleiding met grootste en positieve QRS complex)
 • stel device in op synchroon conform gebruiksaanwijzing
 • device opladen met gewenste hoeveelheid joules
 • zorg dat zuurstoftoedieningssysteem op veilige afstand van thorax patiënt is (ballon mag aangesloten blijven op airway device)
 • veiligheid: zorg dat niemand contact heeft met patiënt

Verrichting

 • shock toedienen conform gebruiksaanwijzing device

Afronding

Mogelijke complicaties

 • andere ritmestoornissen
 • brandwonden op plaats van defibrillatiepads

Achtergrondinformatie

 • (stel device in op synchroon na iedere cardioversie)
 • bij een aantal devices wordt synchrooninstelling automatisch actief aan de hand van R-toppen