Corpus alienum uit oog verwijderen

Corpus alienum uit oog verwijderen