Defibrilleren

Omschrijving

Materialen

 • defibrillator
 • defibrillatorpads

Werkwijze

Voorbereiding

 • (ontbloot bovenlichaam van patiënt)
 • plaats defibrillatorpads conform verrichting ‘hartritme bepalen’
 • defibrillator opladen met gewenste hoeveelheid joules
 • zorg dat zuurstoftoedieningssysteem op veilige afstand van thorax patiënt is (ballon mag aangesloten blijven op airway device)
  veiligheid: zorg dat niemand contact heeft met patiënt

Verrichting

 • shock toedienen conform gebruiksaanwijzing defibrillator

Afronding

Mogelijke complicaties

 • andere ritmestoornissen
 • brandwonden op plaats van defibrillatorpads

Achtergrondinformatie