Endotracheaal intuberen

Omschrijving

 • vrijhouden van ademweg door middel van endotracheale tube

Materialen

 • juiste maat endotracheale tube
 • juiste maat injectiespuit voor opblazen cuff
 • laryngoscoop met blad in juiste maat
 • beademingsballon
 • CO2-meting
 • fixatiemateriaal

Werkwijze

Voorbereiding

Verrichting

Patiënt zonder verdenking nekletsel

 • breng hoofd van patiënt in ‘sniffing position’

Patiënt met verdenking van nekletsel

 • zorg voor (manuele) fixatie van hoofd

Verder is de verrichting hetzelfde

 • (verwijder kunstgebit)
 • open met rechterhand de mond van patiënt
 • neem laryngoscoop in de linkerhand
 • breng punt van laryngoscoopblad in de mond, via de rechtermondhoek, tot halverwege mondholte. Zorg dat de tong onder en links van het blad
 • blijft breng laryngoscoopblad naar midden van mondholte. Zorg dat tong naar links wordt geduwd
 • hef het handvat van de laryngoscoop omhoog zodat de epiglottis zichtbaar is
 • het heffen dient voorzichtig te gebeuren, onder een hoek van circa 45˚, zonder te kantelen of de tanden te raken of deze als hefpunt te gebruiken
 • leg het eind van het blad in de vallecula
 • hef nog verder: de epiglottis wordt nu omhoog getild en de stembanden met daartussen de stemspleet worden zichtbaar
 • (laat eventueel BURP toepassen om stembanden à vue te krijgen)
 • breng met rechterhand de tube in. Volg het uiteinde zoveel mogelijk, als de cuff voorbij stembanden ligt niet verder opschuiven
 • blaas cuff op zodat er geen lucht langs de tube lekt
 • verwijder de injectiespuit van cuff
 • sluit de beademingsballon aan op de tube met daartussen de CO2-meter

Afronding

 • kijk of beide thoraxhelften symmetrisch omhoogkomen bij inflatie
 • ausculteer met de stethoscoop
 • beoordeel capnogram
 • fixeer de tube

Mogelijke complicaties

 • bradycardie door stimulatie nervus vagus
 • verhoging van hersendruk

Achtergrondinformatie

 • controleer ligging van tube, met name na manipulatie van tube en/of patiënt zoals bij overtillen of van trap aftillen
 • tube voor een kind heeft meestal geen cuff
 • voor baby/pasgeborene kan een Miller-blad worden gebruikt