Infuussysteem klaarmaken en aansluiten

Omschrijving

Materialen

 • toedieningssysteem met druppelkamer en druppelregelaar
 • infuuszak/-fles/-flacon – hierna genoemd infuuszak
 • (driewegkraan)

Werkwijze

Voorbereiding

Verrichting

 • open bovenste klem en sluit onderste druppelregelaar
 • (sluit beluchter van spike)
 • verwijder beschermdop van spike
 • steek spike met draaiende beweging in infuuszak
 • (bij gebruik infuusfles/-flacon: open beluchter)

Methode 1

 • houd druppelkamer ondersteboven, zorg dat deze onder vloeistofniveau van infuuszak is
 • open druppelregelaar tot druppelkamer half gevuld is
 • laat druppelkamer weer verticaal hangen onder infuuszak

Methode 2

 • knijp in druppelkamer tot deze half gevuld is
 • open druppelregelaar tot systeem volledig met vloeistof gevuld is
 • sluit druppelregelaar
 • zorg dat infuussysteem geen luchtbellen bevat

Afronding

 • sluit infuussysteem aan op i.v.-/i.o.-toegang
 • stel gewenste druppelsnelheid in

Mogelijke complicaties

Achtergrondinformatie

 • indien geen beluchter, plaats naald in infuusfles/-flacon bij aanprikpunt
 • bij verwisselen infuuszak eerst infuussysteem dicht zetten