Intraveneuze canule perifeer inbrengen

Omschrijving

 • verkrijgen van intraveneuze toegang voor toedienen van medicijnen en/of vocht

Materialen

 • intraveneuze canule van gewenste maat
 • stuwband
 • desinfectans: alcohol 70%, of chloorhexidine 0,5% opgelost in alcohol 70%
 • fixatiemateriaal
 • juiste maat injectiespuit
 • infusievloeistof
 • (scheermesje)

Werkwijze

Voorbereiding

 • bepaal insteekplaats
 • (verwijder overmatige beharing)
 • breng stuwband ruim boven insteekplaats aan
 • desinfecteer insteekplaats

Verrichting

 • neem canule in hand waarmee deze wordt ingebracht
 • verwijder beschermhoes canule
 • fixeer vene door huid strak te trekken
 • steek canule enkele mm in vene onder een hoek van 15-30˚, er komt bloed in controlekamer canule
 • schuif canule op terwijl opvoernaald wordt teruggetrokken
 • maak stuwband los
 • druk vene achter ingebrachte canule af
 • neem afsluitdop van opvoernaald
 • verwijder opvoernaald
 • (sluit einde canule af met afsluitdop)

Afronding

 • controleer juiste plaatsing canule
 • spuit canule door met infusievloeistof
 • doorspuiten dient makkelijk te gaan en er dient geen zwelling/pijnklachten te ontstaan
 • fixeer canule

Mogelijke complicaties

 • infectie
 • hematoomvorming

Achtergrondinformatie

 • indien vene wordt gepuncteerd met als doel infuus in te brengen, dan dient huid te worden gedesinfecteerd en minimaal 1 minuut aan lucht te drogen
 • plaats canule bij voorkeur niet in ledemaat met okselkliertoilet, shunt, verlamming, bestraald gebied en/of fracturen