Jaw thrust

Omschrijving

  • manueel vrijmaken en vrijhouden van ademweg

Materialen

Werkwijze

Voorbereiding

Verrichting

  • plaats duimen of duimmuizen op zygomata
  • breng het hoofd in neutrale positie
  • plaats wijs- en middelvinger achter de hoeken van de mandibula
  • verplaats vervolgens de kaak in ventrale richting

Afronding

Mogelijke complicaties

  • disloceren door fractuur (mandibula, maxilla of schedeldelen)
  • kaakluxatie

Achtergrondinformatie

  • houd zoveel mogelijk de oren vrij zodat patiënt kan horen
  • kaak- en aangezichtsfracturen zijn een relatieve contra-indicatie