Medicatie intramusculair toedienen

Omschrijving

Materialen

 • injectiespuit met medicatie
 • intramusculaire naald
 • desinfectans: alcohol 70%, of chloorhexidine 0,5% opgelost in alcohol 70%
 • (gaasje)

Werkwijze

Voorbereiding

 • bepaal en desinfecteer insteekplaats

Verrichting

 • span huid insteekplaats
 • steek naald in één beweging loodrecht in spier
 • laat huid los
 • fixeer injectiespuit
 • trek zuiger iets terug om na te gaan of er geen bloedvat is aangeprikt
 • spuit medicatie langzaam en regelmatig in
 • trek naald terug

Afronding

 • (druk gaasje op insteekplaats)

Mogelijke complicaties

Achtergrondinformatie