Medicatie intraveneus toedienen

Omschrijving

 • intraveneuze toediening via directe toediening, infuussysteem of spuitenpomp

Materialen

Directe toediening

 • injectiespuit met medicatie
 • injectiespuit met NaCl 0,9%

Infuussysteem

 • infuuszak of -fles of -flacon; hierna genoemd infuuszak
 • infuussysteem

Spuitenpomp

 • spuit met medicatie
 • connectorslang

Werkwijze

Voorbereiding

 • controleer voor toediening medicatie juiste positie en doorgankelijkheid intraveneuze toegangsweg in situ
 • (sluit toedieningsslang aan op infuuszak of spuit)
 • ontlucht toedieningsmaterialen

Verrichting

Directe toediening

 • (open bijspuitpunt)
 • dien medicatie in gewenste snelheid toe
 • spuit canule door met NaCl 0,9%
 • (sluit bijspuitpunt)

Infuussysteem

 • sluit infuussysteem aan
 • (medicatie toediening via bijspuitpunt: desinfecteer)
 • stel gewenste inloopsnelheid in

Spuitenpomp

 • sluit connectorslang aan op perifere canule
 • stel gewenste inloopsnelheid in

Afronding

Mogelijke complicaties

Achtergrondinformatie