Race score instructie

Omschrijving

Het juist toepassen van de RACE-score kan voor de patiënt het verschil maken op het gebied van zijn/haar kwaliteit van leven. Het ROC heeft in samenwerking met het MSB deze instructiefilm gemaakt waarin de RACE-score puntsgewijs behandeld wordt.