Supraglottic airway device inbrengen

Omschrijving

 • vrijmaken van ademweg met een supraglottic airway device

Materialen

 • juiste maat supraglottische airway device
 • (juiste maat injectiespuit voor opblazen cuff; vaak gebruikt: 50 ml)
 • beademingsballon
 • CO2 meting
 • fixatiemateriaal
 • stethoscoop
 • gel

Werkwijze

Voorbereiding

 • (sluit injectiespuit stevig aan op opblaaspoort)
 • (druk cuff van larynxmasker samen tussen duim en wijsvinger terwijl lucht wordt weggezogen totdat vacuüm ontstaat)
 • (houd device tijdens het leeglaten zo vast dat tip van cuff licht naar voren gebogen is)
 • (controleer of cuff zich na leeglaten niet spontaan weer opblaast; gebruik device niet als cuff zich spontaan opblaast)
 • neem gel en breng deze aan op achterzijde van masker en device

Verrichting

Bij patiënt zonder verdenking nekletsel

 • breng hoofd van patiënt in lichte ‘sniffing position’

Bij patiënt met verdenking van nekletsel

 • zorg voor (manuele) fixatie van hoofd in neutrale positie

Vervolgens is de verrichting hetzelfde

 • open mond van patiënt
 • (verwijder kunstgebit)
 • druk punt van larynxmasker tegen harde gehemelte
 • schuif device licht diagonaal naar binnen, richt punt weg van middellijn, blijf druk op gehemelte uitoefenen
 • schuif device met een draaiende beweging verder naar binnen zodat kromming achter tong volgt; blijf tegen contouren van harde en zachte verhemelte aandrukken
 • wanneer distale deel bovenste slokdarmsfincter bereikt is, voel je weerstand
 • fixeer device volgens binnen de dienst afgesproken manier
 • (blaas cuff op conform instructie fabrikant)
 • (verwijder injectiespuit van de cuff)
 • controleer juiste positie van device:
 • kijk of beide thoraxhelften symmetrisch omhoogkomen bij inflatie
 • ausculteer met stethoscoop
 • let op ademgeruis of borrelende geluiden in maagstreek

Afronding

Mogelijke complicaties

 • aspireren bij braken
 • breken van tanden
 • verergeren nekletsel door manipuleren met hoofd
 • bradycardie door stimulatie nervus vagus
 • verhoging van hersendruk

Achtergrondinformatie

 • controleer ligging van device, met name na manipulatie van device en/of van patiënt zoals bij overtillen of van trap aftillen