Transcutaan pacen

Omschrijving

Materialen

 • device met mogelijkheid tot transcutaan pacen
 • defibrillatorpads-/elektrodenkabel
 • plakelektroden/defibrillatorpads

Werkwijze

Voorbereiding

 • (ontbloot bovenlichaam van patiënt)
 • plaats 4-leads elektrodenkabel conform verrichting ‘hartritme bepalen’
 • plaats defibrillatorpads

Antero-laterale plaatsing

 • diagonaal: sternaal – op voorzijde van lichaam, rechts van sternum en distaal van clavicula
 • andere defibrillatorpad: apicaal: links mid axilair, ongeveer ter hoogte van C6

Antero-posterior plaatsing

 • voorzijde: links precordiaal
 • andere defibrillatorpad: achterzijde van hart distaal van linker scapula
 • stel ECG-grootte zodanig in dat waarnemingsmarkeringen op QRS-complexen van patiënt zichtbaar kunnen worden

Verrichting

 • zet knop aan om te gaan pacen
 • stel frequentie en intensiteit in:
  • frequentie: 70/minuut
  • amperage: 50 mA
 • verhoog iedere 3 slagen de amperage met 5 mA tot capture ontstaat

Kinderen

 • zet knop aan om te gaan pacen
 • stel frequentie en intensiteit in:
 • frequentie: 10 slagen/minuut boven normale hartfrequentie passend bij leeftijd van kind amperage: 30 mA.
 • verhoog iedere 3 slagen de amperage met 5 mA tot capture ontstaat

Afronding

Mogelijke complicaties

Achtergrondinformatie

 • volwassenen: verhoog bij aanhoudende tekenen van instabiele circulatie – ondanks ingesteld pacemakerritme – stapsgewijs pacemakerfrequentie met 10 slagen/minuut tot maximaal 100 slagen/minuut