Abdomenonderzoek

Omschrijving

  • buikonderzoek als onderdeel van top-teenonderzoek

Materialen

  • stethoscoop

Werkwijze

Voorbereiding

(verwijder kleding)

Verrichting

Inspectie:

  • huid: aspect, kleur, turgor
  • beoordeel bloeding, verwonding, zwelling, uitgezette flanken, verstreken navel, verkleuring, littekens, corpora aliena

Auscultatie:

  • leg stethoscoop in gebied rond navel
  • darmgeruis afwezig: minimaal 4 minuten luisteren

Palpatie:

  • beoordeel pijn/loslaatpijn, défense, abnormale weerstand, pulserende zwelling
  • leg vingertoppen van een hand met volaire zijde op te palperen plek
  • oefen met de vingertoppen druk uit in alle vier de kwadranten van de buik

Afronding

Mogelijke complicaties

Achtergrondinformatie