Ademhaling observeren

Omschrijving

  • verkrijgen van informatie over de kwaliteit van de ademhaling

Materialen

  • klok met seconde-aanduiding of stopwatch

Werkwijze

Voorbereiding

Verrichting

  • observeer vermogen tot uitspreken van zinnen of een paar woorden
  • observeer thoraxbewegingen op frequentie, regelmaat, diepte, gebruik van hulpademhalingsspieren, intrekkingen, bijgeluiden, symmetrie, (neusvleugelen)
  • observeer houding
  • tel frequentie gedurende een halve minuut en vermenigvuldig dit met twee
  • indien bovenstaande observaties niet uitvoerbaar: handen links rechts op de thorax plaatsen en/of houd oor boven de mond en luister/voel of er luchtstroom is

Afronding

Mogelijke complicaties

Achtergrondinformatie

  • licht patiënt bij voorkeur niet in: leidt tot aandacht voor ademhaling en geforceerdheid
  • luchtverplaatsing kan ook bepaald worden door met stethoscoop ter hoogte van trachea te te luisteren