Corpus alienum verwijderen met magilltang

Omschrijving

 • vrijmaken van ademweg door verwijderen van corpus alienum met Magilltang

Materialen

 • laryngoscoop
 • Magilltang
 • uitzuigapparatuur

Werkwijze

Voorbereiding

 • leg patiënt indien mogelijk op rug

Verrichting

 • open de mond van patiënt met duim en vinger van rechterhand
 • neem laryngoscoop in linkerhand en Magilltang in rechterhand
 • breng punt van het blad in de mond, via rechtermondhoek, tot halverwege mondholte
 • zorg dat de tong onder en links van het blad blijft
 • kijk of corpora aliena te zien zijn, zo nee, ga dan pas voorzichtig verder en dieper de mond-/ keelholte in onder voortdurend kijken
 • is het corpus alienum in zicht, neem het dan met de Magilltang zo stevig mogelijk beet
 • verwijder het corpus alienum uit de luchtweg

Afronding

 • bewaar indien mogelijk het verwijderde corpus alienum

Mogelijke complicaties

 • beschadiging van mond-/keelholte en hogere luchtwegen door manipulatie
 • opwekken van braken met gevaar voor aspiratie

Achtergrondinformatie

 • soms krijg je beter zicht als een 2e persoon met een krachtige lamp van buiten op de hals schijnt
 • lukt het niet grip te krijgen, dan kan een 2e helper abdominale stoten of thoraxcompressies toedienen zodat het corpus alienum beter te pakken is