Corpus alienum verwijderen met buikstoten

Omschrijving

 • vrijmaken van ademweg door verwijderen van corpus alienum door middel van buikstoten

Materialen

Werkwijze

Voorbereiding

Verrichting

Staande patient

 • ga achter patiënt staan, en sla armen om bovenste deel van buik
 • laat patiënt voorover leunen
 • maak een vuist en plaats deze op bovenste deel van buik
 • pak vuist met andere hand en trek met een snelle beweging naar je toe én naar boven

Op de rug liggende patiënt

 • ga over de benen van patiënt zitten, of kniel aan een zijde van het lichaam
 • plaats onderkant – hiel – van hand op bovenste deel van buik
 • plaats andere hand erover heen
 • duw met gestrekte armen met een korte en krachtige beweging naar beneden en in de richting van het hoofd

Afronding

 • bewaar indien mogelijk het verwijderde corpus alienum

Mogelijke complicaties

 • kneuzingen of fracturen, schade aan de buikorganen

Achtergrondinformatie