Corpus alienum verwijderen door stoten tussen schouderbladen

Omschrijving

 • verwijderen van corpus alienum uit ademweg door middel van stoten tussen schouderbladen

Materialen

Werkwijze

kind > 1 jaar

Voorbereiding

Verrichting

 • stoot krachtig met onderkant – hiel – van de hand tussen schouderbladen voorkom zo veel mogelijk het voorwaarts bewegen van patiënt

Afronding

 • bewaar indien mogelijk het verwijderde corpus alienum

Mogelijke complicaties

 • kneuzingen of fracturen

Achtergrondinformatie

 • voorwaarts bewegen van patiënt voorkomen

Werkwijze

kind > 1 jaar

Voorbereiding

Verrichting

 • leg het kind op de buik met hoofd naar beneden
 • (een zittende of knielende hulpverlener kan het kind veilig over zijn schoot leggen)
 • ondersteun het hoofd met een hand door de duim op een hoek van onderkaak te plaatsen, en 2 vingers op andere hoek van onderkaak
 • geef met onderkant – hiel – van andere hand slagen tussen schouderbladen

Afronding

 • bewaar indien mogelijk het verwijderde corpus alienum

Mogelijke complicaties

 • kneuzingen of fracturen

Achtergrondinformatie

 • druk niet op zachte deel onder de kaak, dit kan luchtwegbelemmering verergeren
 • beoordeel na elke slag of het corpus alienum verwijderd kan worden