Geïntubeerde patiënt beademen

Omschrijving

 • overnemen of ondersteunen van ademhaling geintubeerde patient bij insufficiënte ademhaling

Materialen

 • juiste maat beademingsballon/beademingsdevice
 • zuurstofcilinder
 • (on-demand)verbindingsslang
 • (bacteriefilter)
 • (swivelconnector)
 • CO2 sensor
 • (oropharyngeale airway device)
 • (PEEP ventiel)

Werkwijze

Voorbereiding

 • koppel achtereenvolgens tube, CO2 sensor, (swivelconnector) (bacteriefilter), (PEEP ventiel) en ballon/beademingsdevice
 • sluit zuurstof aan op ballon/beademingsdevice
 • (stel PEEP ventiel in op 5 à 8 cm H2O)

Verrichting

Beademingsballon

 • knijp in ballon met vrije hand

Beademingsdevice

 • stel afhankelijk van type device frequentie, teugvolume en druk in

 

 • controleer of thorax omhoog komt
 • beoordeel capnogram en EtCO2

Afronding

Mogelijke complicaties

 • dislocatie tube
 • barotrauma

Achtergrondinformatie

 • (oropharyngeale airway device inbrengen ter voorkoming dicht bijten tube)
 • pas beademing aan aan eigen ademhalingspatroon patiënt
 • deze wijze van beademen kan ook toegepast worden bij gelaryngectomeerde patiënt en patiënt na percutane cricothyroidotomie
 • (plaatsing CO2 sensor na bacteriefilter in verband met contaminatie)