Glasgow coma scale bepalen

Omschrijving

  • mate van bewustzijn bepalen door middel van Glasgow Coma Scale (GCS)

Materialen

  • (pen of soortgelijk voorwerp)

Werkwijze

Voorbereiding

Verrichting

  • neem EMV score af volgens GCS tabel:

  • pijnprikkel toedienen met pen of soortgelijk voorwerp

Afronding

Mogelijke complicaties

Achtergrondinformatie

  • observeer eerst spontaan gedrag, indien geen reactie patiënt een verbale opdracht geven, indien deze niet wordt uitgevoerd een pijnprikkel geven
  • houd bij plaatsbepaling pijnprikkel rekening met aanwezig letsel/aandoening
  • indien eerste pijnprikkel geen maximale score geeft, pijnprikkel in andere arm/hand herhalen
  • GCS bestaat uit de beste scores van de onderdelen