Pijnscore bepalen

Omschrijving

  • bepalen van pijnscore van patiënt aan de hand van de Numeric Rating Scale (NRS)

Materialen

Werkwijze

Voorbereiding

Verrichting

  • laat patiënt een cijfer van 0 tot 10 geven voor de pijn die hij ervaart:
  • cijfer 0 betekent geen pijn
  • cijfer 10 betekent de ergste pijn die patiënt zich kan voorstellen

Afronding

Mogelijke complicaties

Achtergrondinformatie

  • eerdere pijnbeleving kan een referentiekader zijn voor patiënt
  • pijnscore dient gegeven te worden voor plaats waar pijn als ergste wordt ervaren
  • pijnscore is altijd een momentopname
  • kinderen: er kan gebruik worden gemaakt van Faces Pain Scale (FPS)