Pulsaties voelen

Omschrijving

 • beoordelen van aanwezigheid, frequentie, regelmaat en kracht van pulsaties

Materialen

 • device met seconde-aanduiding

Werkwijze

Voorbereiding

Verrichting

 • bepaal locatie:
  • arterie radialis: plaats vingers aan duimzijde van de pols;
  • arterie carotis: zoek het strottenhoofd; schuif met de vingers van het strottenhoofd naar lateraal tot pulsaties voelbaar zijn;
  • arterie femoralis: plaats vingers in het midden van de liesstreek

Kinderen

 • arterie brachialis: abduceer en exoroteer arm licht; plaats beide vingers aan ulnaire zijde van bovenarm

Baby

 • linker tepel: plaats vingers ter hoogte van linker tepel in intercostaalruimte
 • tel gedurende 15 seconden de hartfrequentie en vermenigvuldig dit met 4
 • beoordeel aanwezigheid, frequentie, regelmaat en kracht van pulsaties

Afronding

Mogelijke complicaties

Achtergrondinformatie

 • (in geval van letsel: gebruik de distaal gelegen arterie)
 • bij trage of irregulaire frequenties wordt bij voorkeur langer de tijd genomen om de pulsaties te beoordelen