Pupillen controleren

Omschrijving

  • bepalen van vorm, grootte, en reactie op licht van pupillen

Materialen

  • pupillamp

Werkwijze

Voorbereiding

Verrichting

inspectie op vorm, grootte en symmetrie van pupil(len)
zorg ervoor dat al enige pupildilatatie aanwezig is (verduisteren)
observeer pupilreactie op licht:

Directe methode

  • belicht pupil van lateraal uit met pupillamp en beoordeel of pupil kleiner wordt
  • herhaal deze verrichting voor het andere oog

Indirecte methode

  • belicht pupil van lateraal uit met pupillamp en beoordeel of pupil van het andere oog kleiner wordt
  • herhaal deze verrichting voor het andere oog

Afronding

Mogelijke complicaties

Achtergrondinformatie