Tiltechniek rautek

Omschrijving

Materialen

Werkwijze

Voorbereiding

  • (let op letsel armen patiënt)
  • zorg dat brancard en/of bed op gewenste plaats en hoogte staan

Verrichting

  • breng patiënt in halfzittende houding
  • schuif je armen onder oksels patiënt door
  • breng een of beide onderarm(en) patiënt horizontaal voor borst
  • leg je handen met aaneengesloten vingers en duimen over onderarm(en) patiënt
  • til vanuit je benen patiënt op en houd je rug recht
  • 2e hulpverlener kan benen patiënt tillen

Afronding

Mogelijke complicaties

Achtergrondinformatie