Werken bij
RAV Hollands Midden

Sollicitatietraject

Brievenselectie

Na een voorselectie door de P&O-adviseur op basis van de functie-eisen (opleiding en ervaring), kiest het locatiehoofd samen met de selectiecommissie kandidaten uit op basis van de motivatie in de sollicitatiebrief.

Werken bij RAV Hollands-Midden-sollictietatietraject

Dag op de ambulance

Iedere kandidaat loopt een dag mee op de ambulance of de meldkamer. Aan het einde van de meeloopdag vullen de kandidaat en de begeleider een evaluatieformulier in. Dit evaluatieformulier krijgt de sollicitatiecommissie ter inzage.

Werken bij RAV Hollands-Midden-sollictietatietraject

Sollicitatiegesprek

Dit gesprek duurt ongeveer drie kwartier. Een locatiehoofd, een ambulancechauffeur en een ambulanceverpleegkundige vormen de vaste selectiecommissie voor ambulanceverpleegkundigen en ambulancechauffeurs. Bij de meldkamer wordt de selectiecommissie gevormd door de coördinator, een verpleegkundig intake centralist en een uitgiftecentralist. Op basis van dit gesprek worden kandidaten wel of niet uitgenodigd voor de vierde stap: een assessment.

Werken bij RAV Hollands-Midden-sollictietatietraject

Assessment

Kandidaten voor de functie van ambulanceverpleegkundige of ambulancechauffeur maken op een van onze locaties een Talenten Motivatie Analyse en een capaciteitenanalyse die het werk- en denkniveau meet.

Kandidaten voor de functie van verpleegkundig centralist intake leggen een assessment af bij een extern bedrijf. Hierbij worden met name de competenties besluitvaardigheid en multitasking getest. Ook heb je een gesprek met een psycholoog. De testen die je maakt, bespreek je met de assessor.

Werken bij RAV Hollands-Midden-sollictietatietraject

Arbeidsvoorwaarden

Aanstellingen vinden plaats onder de voorwaarden van de CAO Ambulancezorg. Hierin zijn zowel de primaire als secundaire arbeidsvoorwaarden beschreven. Je kunt de cao vinden op www.ambulancezorg.nl.

Werken bij RAV Hollands-Midden-sollictietatietraject

Aanstellingskeuring

Omdat het beroep van ambulancechauffeur en ambulanceverpleegkundige fysiek en psychisch zwaar is, vindt er een aanstellingskeuring plaats. De medewerkers die op de ambulance werken zijn risicovormend, daarom zijn een aantal vaccinaties noodzakelijk. Alle medewerkers die in dienst komen bij RAV Hollands Midden moeten een verklaring omtrent het gedrag inleveren. Voor de intakecentralisten vindt er een antecedentenonderzoek plaats omdat je op een gemeenschappelijke meldkamer werkt waarbij je gedeeltelijk inzicht hebt in systemen die in gebruik zijn bij de Nationale Politie. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de Nationale Politie.

Werken bij RAV Hollands-Midden-sollictietatietraject